Als je handgeschreven brieven bekijkt zie je vaak dat het begin ruim is opgezet en het handschrift naar het einde toe kriebeliger wordt en de marges krapper. Dit beeld heb ik gebruikt voor de typografie van het boek Titaantjes waren we, waarin vijfenzeventig schrijvers ter gelegenheid van de vijfenzeventigste Boekenweek een brief schreven aan hun jongere ik. De eerste pagina van iedere brief is forser getypografeerd dan de rest en ook de zetspiegel wijkt af. Naast een vormverwijzing levert dit een gemarkeerd begin op van iedere bijdrage, waardoor een plezierig ritme in het boek ontstaat.

Er zijn ontroerende en openhartige brieven ingestuurd, maar Arnon Grunberg reageerde als volgt: ‘Om te beginnen ontbreekt mij de tijd maar, belangrijker nog, ik zou niet weten wat ik anders aan mijn jongere alter ego zou kunnen schrijven dan ‘het was beter geweest als je niet was geboren.’