Het zeventiende-eeuws stadspaleis waar ooit lakense stoffen werden gekeurd (de ‘Lackenhalle’) werd op 19 juni na twee jaar restauratie en nieuwbouw heropend. Al tachtig (!) jaar was er de wens uit te breiden. Ironisch genoeg was juist het verdwijnen van de lakenindustrie – en de daardoor weinig florissante financiële situatie van de gemeente – een van de redenen waardoor dit zo verschrikkelijk lang geduurd heeft. Maar nu is het museum open. In NRC werd de nieuwe vorm en opstelling ‘onweerstaanbaar aantrekkelijk’ genoemd.

Gedurende het hele proces van herinrichting en ontwerp is het samenkomen van oud en nieuw het uitgangspunt geweest. Zo ontwikkelden Maarten Kolk en Guus Kusters nieuwe kleuren op basis van Rembrandts schilderspalet. Zij brachten kleuren op de wanden aan in transparante lagen over elkaar, zodat levendige effecten ontstonden. Dat werd de basis voor alle teksten die ik typografeerde, van zaalnamen, zaalteksten, objectteksten en gedichten tot de complete routing in het museum.