‘De letters op de achterkant van de Koninklijke Bibliotheek. Gouden letters tegen een grijze achterwand. Echt met visie ontworpen. Eerst zie je alleen die losse tekens en daarna het hele beeld. Een magisch moment.’ Mary Hessing, hoofdredacteur van Eigen Huis en Interieur en MTC in Den Haag Centraal.

Het bladgoud weegt alles bij elkaar niet veel meer dan een pakje boter. Toch zijn deze enorme letters bepalend geweest voor de vorm van de gevelpanelen. Dat was mogelijk omdat architect Herbert van der Brugghen en ik vanaf het allereerste moment samenwerkten aan de nieuwe aanbouw voor de Koninklijke Bibliotheek. Logistiek was het een ingewikkelde klus. Bij Koninklijke Eijsbouts in Brabant werd het goud op de panelen aangebracht. De panelen werden hangend vervoerd omdat anders het bladgoud op de hoeken zou beschadigen. Op de bouwplaats moesten de onderdelen in de juiste volgorde worden aangegeven. De mensen op de steiger konden niet zien of ze het juiste letterfragment plaatsten (ze stonden er te dicht op om overzicht te hebben). Vanaf de ene kant bekeken is ‘Koninklijke’ leesbaar, vanaf de andere kant ‘Bibliotheek’. Het spannendst is het beeld als je er middenvoor staat, de letters lopen dan door elkaar en er ontstaat een mooie abstractie.