Juryrapport De Best Verzorgde Boeken: ‘De liefhebbers kunnen hun hart eraan ophalen: de viool van Anna Blaman, het doodshemd van Van Oudshoorn, de Nilfisk stofzuiger van Vestdijk, curiosa uit de collectie van het Nederlands Letterkundig Museum. Het boekje toont liefdevol ‘dingen’ van schrijvers, die geschonken zijn aan het museum. Ze zijn prachtig gefotografeerd en gezien de afwisselende manier waarop deze foto’s zijn geplaatst en uitgekaderd, moet er sprake zijn van intensief overleg tussen vormgever en fotograaf. Het mooie romige Job Art levert de perfecte ondergrond voor de prachtige lithografie. De typografie is in juiste verhouding met het kleine oblong formaat. Zonder kleur in het binnenwerk te gebruiken is het toch een heel kleurig boekje geworden. Dat komt door de felgele schutbladen en het oranje kleuren van de kop en sneden van het boekblok. Maar het meest fetisjistisch is de omslag: imitatie-krokodillenleer doet de begeerte tot maximale hoogte stijgen.’

Jessica Voeten, nrc ‘Het is een wonderschoon, gebonden boekje, een slagje groter dan een prentbriefkaart, met een bruin, namaakslangenleren kaftje waarop de brutale titel in fluorescerende glimletters prijkt. Een troostrijk reliquarium en bovenal een kleinood op zichzelf. Want de collectie onnozelheden komt door de liefdevolle fotografie van Rob Mostert en de zorgvuldige vormgeving en typografie van Karen Polder los te staan van de holle waarde. […] In proportie teruggebracht tot tweedimensionale zwartwitminiaturen zijn de dingen van de schrijvers, die nutteloze zaken, vereeuwigd in een nieuwe poëtische rangschikking, die veel meer en heel anders tot de verbeelding spreekt dan in levende lijve.
De dingen zijn al lang weer opgeborgen, maar eens, als het carnavalskostuum van Louis Couperus tot op de draad versleten is, kan men de verkleinde weergave van het reliek nog altijd aanschouwen, in een boekje dat zelf een relikwie is geworden.’